ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1198
ผู้ร้อง นายธนภัทร กันยา
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุรถแบคโฮ
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนรถแบคโฮ ของทางเทศบาลตำบลอุโมงค์ สำหรับขุดลอกผักตบชวาบริเวณเหมืองลึก เขตหมู่ 2 เพื่อจะทำให้คลองส่งน้ำของเหมืองลึกไหลผ่านสะดวกยิ่งขึ้น (เพื่อทำการเกษตร)ครับ
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 11 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)