ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1197
ผู้ร้อง นางสาววันทนีย์ อุตอุโมงค์
เรื่อง ขอรถรับ ส่ง EMS ไปตัดไหม ที่ ร.พ.สต.อุโมงค์
ข้อความ ขอรถรับ ส่ง EMS ไปตัดไหม ที่ ร.พ.สต.อุโมงค์ เวลา 13.30 น.
ประเภทการร้องขอ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 08 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)