ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1196
ผู้ร้อง นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน
เรื่อง ขอซ่อมแซมหักชำรุด (ไฟกิ่ง) บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 5 (
ข้อความ ด้วยได้รับเรื่องจากชาวบ้าน บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 5 แจ้งว่า ไฟกิ่ง บริเวณซอย 10 ชำรุดเสียหาย ลักษณะโคมไฟหักโน้มเอียงลงมา อาจทำให้เกี่ยวชนกับยวดยานพาหนะที่ผ่านไปมาได้รับความเสียหาย จึงขอเทศบาลได้ซ่อมแซมดวงไฟกิ่งดังกล่าว
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 08 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1196 ขอซ่อมเเวมไฟกิ่ง บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 5 (โคมไฟกิ่งห นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 11 ต.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)