ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1195
ผู้ร้อง นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน
เรื่อง ขอซ่อมแซมไฟกิ่งดับ และซ่อมไฟดับ ศาลาสนามเด็กเล่น ซ
ข้อความ ดัวยได้รับแจ้งจากชาวบ้าน ซอย 7 ถ.ป่าเห็ว-ริมปิง บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด 1.ไฟกิ่งดับ จำนวน 1 จุด 2.หลอดไฟดับ ภายในศาลาข้างสนามเด็กเล่น (สนามฟุตบอล)
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 08 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1195 ซ่อมเเซมไฟกิ่งดับ ศาลาสนามเด็กเล่น ซอย 7 บ้านป่าเห นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 12 ต.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)