ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1194
ผู้ร้อง นางจิระกุล ไชยเจริญ
เรื่อง สายไฟฟ้าฟาดผ่าหลังคาบ้าน เกรงว่าจะไฟฟ้าลัดวงจร
ข้อความ ดำเนินการย้ายไฟฟ้าสาธารณะ ที่พาดผ่านบริเวณหลังคาบ้านออก และจัดให้เป็นสัดส่วน เพื่อความปลอดภัยของบ้านเรือน และคนในชุมชนใกล้เคียง
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 07 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1194 ดำเนินการย้ายไฟฟ้าสาธารณะที่พาดผ่านบริเวณหลังคาบ้า นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 08 ต.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)