ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1193
ผู้ร้อง ร้านห้องเย็นป่าเส้า
เรื่อง ตรวจสอบรางระบายน้ำ+น้ำเน่าเสีย
ข้อความ ทางระบายน้ำหลังบ้านอยู่สนามกีฬาป่าเส้าทิศใต้ น้ำขังเพราะรากฉำฉ่าดันรางขึ้น น้ำไม่มามรถไหลไป จึงเน่าเสียดังภาพถ่าย
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 07 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)