ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1192
ผู้ร้อง นายทวีศิลป์ ศรีวิชัย
เรื่อง ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขผิวถนนขรุขระ
ข้อความ ปากซอยทางแยกเป็นทางต่างระดับ ผิวถนนขรุขระ เข้า-ออก ลำบาก ขอให้ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขให้ใช้งานได้สะดวกขี้น
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 07 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)