ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1191
ผู้ร้อง นางสุวรา คงสุวรรณ์
เรื่อง ขออนุเคราะห์กระเบื้องมุงหลังคา
ข้อความ ข้าพเจ้าถูกพายุพัด หลังคาครัวแตกในความยาว 4x6 เมตร กระเบื้องแตกทั้งแถบ ตรงกลางเส้นหลังคาปลิวหมด ตอนนี้ใช้ผ้าพลาสติกคุมไว้ จึงขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ( ซอย 17 บ้านป่าเห็ว) จึงขอขอบคุณเทศบาลที่ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้
ประเภทการร้องขอ ด้านสาธารณภัย
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 07 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)