ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1189
ผู้ร้อง นางสดใส ตันแก้ว
เรื่อง ขอเจ้าหน้าที่จับหมา คืนเจ้าของ
ข้อความ ให้ไปจับหมาเอาไปหาเจ้าของ (ขื่อนางแก้ว) สวนนายนิกร ม.5
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 06 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1189 ขอรับสุนัขในสวนลำไยบ้านชัยสถาน ม.10 นายเสกสรรค์ ศรีวิชัย รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ 06 ต.ค. 2564
1189 จับสุนัข ส.อ.ทรรศพงษ์​ ธรรมชาติ ดำเนินการเรียบร้อย 11 ต.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)