ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1188
ผู้ร้อง นายธวัช เหล็กตั๋ว
เรื่อง ขอไฟฟ้าแสงสว่าง ในซอย 4
ข้อความ เรียนเจ้าหน้าที่เทศบาล และผู้รับผิดชอบ ผมนายธวัช เหล็กตั๋ว ขอความช่วยเหลือในด้านไฟฟ้า แสงสว่ าง ในซอย 4 เพราะไม่เคยมีไฟฟ้า่แสงสว่างเลยหลายปีมาแล้ว เพราะซอยมันมืดกลัวเป็นอันตรายต่อผู้ผ่านไปมา และกลัวขโมยเข้าบ้านในยามค่ำคืน
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 06 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1188 ขอไฟฟ้าเเสงสว่างในซอย 4 นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ไม่สามารถดำเนินการได้ แจ้งเจ้าของเรื่องทราบ 08 ต.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)