ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1187
ผู้ร้อง นายฉลอง สุภาเจริญ
เรื่อง ขอไฟแสงสว่างทางโค้งและทางตรง
ข้อความ นำเรียนผู้บริหาร หัวหน้าส่วน เทศบาลตำบลอุโมงค์ ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ เนื่องจากได้มีผู้ร้องขอ ขอไฟแสงสว่างทางโค้ง และทางตรงบริเวณร้ายก๋วยเตี๋ยวป้าน้อย ม.7 ต.อุโมงค์ จะขอไฟแสงสว่าง ที่ผ่านมาไม่เคยมีไฟแสงสว่างเลย ขอให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ และดำเนินการให้ด้วย
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 06 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1187 ซ่อมไฟกิ่ง ซอย 7 ข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุ นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 08 ต.ค. 2564
1187 ขอไฟเเสงสว่างทางโค้งเเละทางตรง บริเวณร้านก๋วยเตี๋ย นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ไม่สามารถดำเนินการได้ แจ้งเจ้าของเรื่องทราบ 08 ต.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)