ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1186
ผู้ร้อง นายมนตรี ขันศรี
เรื่อง ขอติดตั้งไฟกิ่งบริเวณสะพานข้ามเหมืองก้าวศอก ม.1 -
ข้อความ ขอติดตั้งไฟกิ่ง จำจวนว 3 เสา บริเวณสะพานเหมืองเก้าศอก เนื่องจากการไฟฟ้าฯ ได้ติดตั้งเสาไฟฟ้าแล้ว ขอความกรุณาติดตั้งไฟกิ่งบริเวณสะพานเหมืองเก้าศอก ม.1 - ม.2 (3จุด)ครับ เพราะตอนกลางคืนบริเวณนี้อันตรายมาก และมีกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวกันเป็นประจำ กลัวเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรไปมา (ขอบคุณครับ)
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 06 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1186 ขอติดตั้งไฟกิ่ง จำนวน 3 เสา เนื่องจกการไฟฟ้า ได้ติ นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ไม่สามารถดำเนินการได้ แจ้งเจ้าของเรื่องทราบ 08 ต.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)