ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1185
ผู้ร้อง นายมนตรี ขันศรี
เรื่อง ขอติดไฟกิ่ง
ข้อความ ขอติดไฟกิ่ง จำนวน 3 เสา บริเวณท้ายซอย 7 ม.1 บ้านอุโมงค์ ชาวบ้านร้องขอความอนุเคราะห์ไฟแสงสว่าง ท้ายซอย 7 เนื่องจากเป็นทางเข้าบ้าน บริเวณนี้มืดมาก และเป็นทางแยกด้วย (1จุด) รายละเอียดตามรูปภาพถ่ายที่แนบมา (ขอบคุณครับ)
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 06 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1185 ขอติดไฟกิ่ง จำนวน 3 เสา บริเวณท้ายซอย 7 ม.1 นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ไม่สามารถดำเนินการได้ แจ้งเจ้าของเรื่องทราบ 08 ต.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)