ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1184
ผู้ร้อง นายสม สุกันทา
เรื่อง ขอรถ EMS รับ-ส่ง ผู้ป่วยติดเตียง
ข้อความ ขอรถ EMS รับ-ส่ง ผู้ป่วยติดเตียง นายสุรพงษ์ สุกันทา วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. (ติดชอยก๋วยเตี๋วยนายก้อง ม.5 ป่าเห็ว
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 06 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1184 รับส่งผู้ป่วยหมอนัด รพ.ลำพูน บ้านป่าเห็ว นายเสกสรรค์ ศรีวิชัย ดำเนินการเรียบร้อย 07 ต.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)