ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1183
ผู้ร้อง พระครูประโชติพัฒนากร ทองอิน
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้า
ข้อความ ตัดหญ้าหน้าวัด และในวัด เนื่องด้วยใกล้ออกพรรษา เพื่อความสะอาด และสวยงามพื้นที่ของวัด เป็นการพัฒนาชุมชนที่เข้ามาทำบุญวัด
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 06 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1183 ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้า นายธงชัย กันทะอุโมงค์ ดำเนินการเรียบร้อย 06 ต.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)