ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1182
ผู้ร้อง นายพัฒน์ ปั๋นแก้ว
เรื่อง ติดตามไฟกิ่งถนนข้างวัดทิศใต้ ซอยห้องน้ำวัดป่าเส้าม
ข้อความ ติดตามไฟกิ่งถนนข้างวัดทิศใต้ ซอยห้องน้ำวัดป่าเส้ามืด ไฟกิ่งเสีย และขอเพิ่มจุดไปแล้วนั้น รอเป็นหล่ายเดือน อันตรายต่อทรัพย์สิน และมืดเวลาไปไร่สวนกลางคืน
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 05 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1182 ติดตามไฟกิ่งถนนข้างวัดทิศใต้ซอยห้องน้ำวัดมืด ไฟกิ่ นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ไม่สามารถดำเนินการได้ แจ้งเจ้าของเรื่องทราบ 08 ต.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)