ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1181
ผู้ร้อง นางวิลาวัลย์ แสงพรหม
เรื่อง ขออนุเคราะห์ซ่อมไฟกิ่ง
ข้อความ ด้วยไฟกิ่ง ซอย 7 บ้านอุโมงค์ (ข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุโมงค์) สุดซอย เสียน๊อตหลุด ขอเจ้าหน้าตรวจสอบ และซ่อมแซมให้ด้วย
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 05 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)