ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1180
ผู้ร้อง นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน
เรื่อง ขอหินคลุก ซ่อมแซมถนน บริเวณหลังวัดกอม่วง ซอย 12 เซ
ข้อความ ด้วยปัจจุบันถนนบริเวณหลังวัดกอม่วง เซื่อมต่อ ซอย 12 บ้านป่าเห็ว หมู่ 5 เซื่อมต่อ ซอย 15 มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ก่อให้เกิดอันตรายต่อการใช้ยานพาหนะและเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำ จึงขอให้เทศฐาลซ่อมแซมถนนดังกล่าว โดยลงหินคลุกบริเวณที่เป็นหลุมบ่อด้วย
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 05 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)