ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1179
ผู้ร้อง นางสาววิกานดา กันทะอุโมงค์
เรื่อง ขอรถ EMS รับ ส่ง ผู้ป่วย
ข้อความ ขอรถ EMS รับ ส่ง ผู้ป่วยไปล้างแผลที่ รพ.สต.อุโมงค์ เวลา 13.30 น. วันที่ 5 ตุลาคม 2564 (นายเมืองดี อุตอุโมงค์ )
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 05 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1179 ส่งผู้ป่วยติดเตียงบ้านไร่ ม.8 รพ.สต.อุโมงค์ นายวิทยา จิตหัตถะ ดำเนินการเรียบร้อย 05 ต.ค. 2564
1179 ขอรถรับส่งผู้ป่วย ล้างแผล รพ.สต. อุโมงค์ นายวิทยา จิตหัตถะ ดำเนินการเรียบร้อย 05 ต.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)