ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1178
ผู้ร้อง เพ็ญสินี ศิลป์สุววณ
เรื่อง ขอรถรับ - ส่ง ผู้ป่วย
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์ รถรับ ส่ง ผู้ป่วยติดเตียง หมอนัดวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.โรงพยาบาลลำพูน ผู้ป่วยชื่อนายธนเดช มณีรัตน์ อยู่ตรงก๋วยเตี๋ยวรสเผ็ด
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 04 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1178 ส่งผู้ป่วยตรวจโควิด19 รอบ2 รพ.ลำพูน นายเสกสรรค์ ศรีวิชัย ดำเนินการเรียบร้อย 05 ต.ค. 2564
1178 ส่งผู้ป่วยติดเตียงบ้านชัยสถาน ม.10 รพ.ลำพูน นายวิทยา จิตหัตถะ ดำเนินการเรียบร้อย 05 ต.ค. 2564
1178 ขอความอนุเคราะห์รับส่งผู้ป่วยติกดตรียงส่งโรงพยาบาล นายวิทยา จิตหัตถะ ดำเนินการเรียบร้อย 05 ต.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)