ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1177
ผู้ร้อง นายบุญส่ง สุวรรณ
เรื่อง จัดเก็บสายไฟ+ตัดกิ่งไม้
ข้อความ เรียนผู้บริหารเทศบาลตำบลอุโมงค์ทราบ ได้รับการแจ้งจากชาวบ้านว่าได้มีสายไฟฟาดลงมาตามถนน ตรงข้ามเตาอบลำไยนางแก้วมา ไชยคำมินทร์ กลัวเกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถสัญจรไป-มา ขอแก้ไขด้วย *จัดเก็บดึงสายไฟให้อยู่ในสภาพปกติ *ตัดแต่งกิ่งไม้ตามถนนเลียบลำน้ำกวงตลอดสายจากสะพานลำน้ำกวง ไปถึงหลังศูนย์ไปรษณีย์ หลังปั๊มน้ำมันเชลล์ บ้านสวนริมลำพูน
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 04 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)