ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1176
ผู้ร้อง นายศักดา แหล่งอุโมงค์
เรื่อง ขอรถนำส่ง ไปโรงพยาบาลลำพูน
ข้อความ ขอรถนำส่ง ร.ะพ.ลำพูน ในการตรวจหาโควิด ในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 จำนวน 2 คน เวลา 09.00 น.บ้านไร่ หมู่ที่ 8 (ประสานป้อหลวงเอ๋)
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 04 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)