ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1175
ผู้ร้อง ผศ.วีระวัฒน์ พูลทวี
เรื่อง ซ่อมไปกิ่ง+ตัดแต่งต้นขี้เหล็ก+ตัดต้นไผ่รวก
ข้อความ 1.ไฟกิ่งในซอย 14 หมู่ 2 เสีย เสาต้นที่ 2 นับตั้งแต่ปากซอย หน้าบ้านนายบุญปัน 2.ตัดแต่งกิ่งต้นขี้เหล็ก ปากซอย 16 หน้าบ้านแม่อุษา (แจ้งในไลน์แล้ว) 3.ตัดไม้ไผ่รวก ซอยต้นยาง 2 แห่ง (แจ้งในไลน์แล้ว) และได้ประสานขอใช้เครื่องมือกับหัวหน้าติ่งเรียบร้อยแล้ว
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 04 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1175 ไฟกิ่งในซอย 14 หมู่ 2 เสีย ตัดเเต่งกิ่งต้นขี้เหล็ก นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 08 ต.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)