ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1174
ผู้ร้อง นายสมิงจิระวงศ์ ณ เชียงใหม่
เรื่อง ซ่อมลำโพงเสียงตามสาย
ข้อความ ลำโพงเสียงตามสายจุดสุดท้าย เขตติดต่อ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ หน้าบ้านนายวิชาญ คำใจ (ตรงข้ามซอยฮ่องกอก 3/3) ไม่ดัง สงสัยสายจะขาด และน่าจะหันลำโพงมาทางทิศใต้ (ไปทาง รร.ฮ่องกอก)
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 01 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)