ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1173
ผู้ร้อง นายสมิงจิรวงศ์ ณ เชียงใหม่
เรื่อง ขออนุเคราะห์ยางมะตอย
ข้อความ 1.นำยางมะตอยซ่อมแซมถนนสายกลาง ม.4 หน้าบ้านนางจันทร์หอม เป็นหลุมลึก จะเป็นอัตรายแก่ประชาชน 2.นำยางมะตอย ซ่อมไหล่ทางสูง บริเวณตั้งแต่หน้าอาคารอเนกประสงค์ ม.4 ไปจนถึงบ้านนายชูเกียรติ ( เคยร้องเรียนมาแล้วแต่ยังไม้ได้ทำ)
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 01 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)