ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1172
ผู้ร้อง นายสมิงจิรวงศ์ ณ เชียงใหม่
เรื่อง ซ่อมลำไพงเสียงตามสายไม่ดัง
ข้อความ ลำโพงเสียวตามสายไม่ดัง บริเวณหน้าบ้านที่ทำการกำนันตำบลอุโมงค์ ม.3
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 01 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)