ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1171
ผู้ร้อง นางสาวอริสรา ภูริชนพิทักษ์
เรื่อง ขอให้เจ้าหน้าที่กู้ภัย รับ ส่ง แม่ไปโรงพยายาบาลลำพ
ข้อความ หมอนัดแม่ ไปโรงพยาบาล วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ขอให้เจ้าหน้าที่กู้ภัย ใช้รถ EMS ไปส่งแม่เอ๋ ไปโรงพยาบาลลำพูน ตามเวลาหมอนัดไว้ วันที่ 4 ต.ค.2564 เวลา 08.00 น.
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 01 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)