ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1170
ผู้ร้อง นายมนตรี ขันศรี
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ บริเวณหน้าห้องแถวข้างร้านข้าวซอยฝ้ายคำ ข้างรพ.สต.อุโมงค์ ม.1 เจ้าของร้องขอ เนื่องจากต้นไม้ริมทาง เป็นต้นฝ้ายคำ (เจ้าของปลูกเอง) ได้โดนน้ำกัดเซาะ รากโผล่ขึ้นมา โน้มเอียงกลัวเป็นอันตรายต่อผู้สัญจร จึงขอเทศบาลไปสำรวจ และตัดต้นฝ้ายคำ จึงประสาน ทต.อุโมงค์ ว่าดำเนินการได้อย่างไรครับ/ขอบคุณครับ
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 30 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)