ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1169
ผู้ร้อง นายมนตรี ขันศรี
เรื่อง ขอความกรุณาสำรวจ และปรับเกลี่ยกองดิน
ข้อความ เจ้าของที่ร้องขอมา เนื่องจากเทศได้นำดิน+หิน+ซีเมนต์ ไปกองไว้เพื่อถมที่ของป้าลัดดา สุริยะ แต่ไม่ได้เกลี่ยให้เจ้าของที่ (กองไว้เหมือนเดิม) จึงขอความกรุณาสำรวจและปรับเกลี่ยที่ให้ด้วยครับ ม.2 บ้านกอม่วง
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 30 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)