ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1162
ผู้ร้อง นางสาวพรทิพย์ แก้วยะ
เรื่อง ขอรถรับส่งคนไข้ไปโรงพยาบาล
ข้อความ ขอรถไส่งคนไข้โรงพยาบาล น.ส.พรทิพย์ แซ่ผัว (3 5099 00452 29 1 ) ม.8 บ้านไร่ ในวันจันทร์็ ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลาหมอนัด 10.00 น.โรงพยาบาลลำพูน
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 30 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)