ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1161
ผู้ร้อง นายพัฒนพงษ์ พุทธปวน
เรื่อง ขอให้เทศบาลนำรถแบคโคมาขุดลอกลำเหมือง
ข้อความ ขอให้เทศบาลนำรถแบคโคมาขุดลอกลำเหมือง ระยะ 50 เมตร เพื่อให้น้ำระบายได้ เนื่องจากน้ำท่วมขังลำเหมืองสาธารณอุดตัน ตื้นเขิน ทำให้ราษฎรประกอบการโอทอปได้รับความเดือดร้อน เป็นโครงการด่วน
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 27 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)