ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1159
ผู้ร้อง นางยุพิน เสมอใจ
เรื่อง ถนนหน้าสวนมืดไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง
ข้อความ ขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือในด้านไฟฟ้า ขอติดไฟกิ่งถนนหน้าสวน ซึ่งมีสวนลำไยอยู่หลายต้น ตั้งแต่สี่แยกทิศตะวันตก สะพานแม่กวงไปทางซ้ายมือ ทะลุถึงถนนสาย หมู่ 8 ไป หมู่ 4 เสันทางนี้มีผู้คนสัญจรมากทั้งคนทำสวน และไปทำงาน
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 27 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)