ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1158
ผู้ร้อง นมางแก้วลูน กันทะวงค์
เรื่อง ถนนชอยเข้าบ้่านมืดแสงสว่างไม่พอ
ข้อความ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือในด้านไฟฟ้า (ขอติดไฟกิ่งเข้ามาในซอย 3 จุด) เพราะในซอยมีครอบครัวอยู่ในซอยหลายครอบครัว และถนนเป็นถนนสาธารณะ มีคนใช้ถนนสัญจรไปมา และเพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนน
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 27 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)