ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1156
ผู้ร้อง นางสาวรัชนี กันทะวงค์
เรื่อง ขอรถรับส่งผู้ป่วย
ข้อความ ขอรถรับผู้ป่วยที่จะออกโรงพยาบาลลำพูน เวลา 13.00 น.ชื่อผู้ป่วย นางผื่น กันทะวงค์ อายุ 59 ปี ขอประสานญาตที่อยู่โรงพยาบาล โทร 0819521426
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 27 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1156 รับผู้ป่วยกลับจากรพ.ลำพูน นายเสกสรรค์ ศรีวิชัย ดำเนินการเรียบร้อย 27 ก.ย. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)