ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1155
ผู้ร้อง นางสรวงกรณ์ ต้นวัฒนากูล
เรื่อง ร้านขายเนื้อหมูส่งกลิ่นเน่าเหม็น
ข้อความ ขอยกเลิกใบต่อสัญญาให้กับร้านหมูอินเตอร์ ที่บ้านเลขที่ 53 หมู่ 7 อีกต่อไป เพราะได้สร้างความเดือดร้อนให้คนในบริเวณพื้นที่เนื่องจากส่งกลิ่นเน่าเหม็นทำให้เสียหายทั้งร่างกายและจิตใจ ได้ทำการร้องเรียนไปโดยตลอด ตั้งแต่ 29 ต.ค.62 จนถึงปัจจุบัน
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุข
วันที่ร้องขอ 27 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1155 ได้รับกลิ่นเหม็นจากร้านหมูอินเตอร์ กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการเรียบร้อย 27 ก.ย. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)