ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1154
ผู้ร้อง นายไพศาล ศรีวิชัย
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้บริเวณสนามวอลเลย์บอลป่าเส้า เนื่องจากเป็นอุปสรรคต่อการเล่นกีฬา
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 27 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)