ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1151
ผู้ร้อง นางสุริย์วิภา ทาใจ
เรื่อง ส่งเจ้าหน้าที่ไปตัดหญ้า ที่ขึ้นรก ทืบ
ข้อความ ส่งเจ้าหน้าที่ไปตัดหญ้า ที่ขึ้นรก ทืบ การสัญจร ไป มาลำบาก อันตราย เนืื่องจากมีหญ้าขึ้นรก ทีบ ทำให้มองเห็นไม่สะดวก ไม่ชัดเจน รถสวนกันไป มา ลำบาก (บ้านฮ่องกอก หมู่ที่ 4)
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุข
วันที่ร้องขอ 22 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)