ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1150
ผู้ร้อง ส.ท.บุญส่ง สุวรรณ
เรื่อง ตัดแต่งกิ่งไม้รุกล้ำมาถนน ฟาดสายไฟ
ข้อความ เรียน ท่านผู้บริหารทราบ ผมได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านแม่ร่องน้อยว่า กิ่งไม้ริมถนนเลียบลำน้ำกวง จากสะพานไปเทคโนฯ ไปถึงบ้านสวนริมลำพูน หลังปั๊มน้ำมันเชลล์ตลอดแนว รกหนาทึบฟาดสายไฟ-โคมไฟ ทำให้ไฟดับบ่อย ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยดำเนินการให้ด้วย จักขอบพระคุณยิ่งครับ
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 22 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)