ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1149
ผู้ร้อง ส.ท.บุญส่ง สุวรรณ
เรื่อง ไฟกิ่งดับ ซ่อม เปลี่ยน เพิ่มใหม่
ข้อความ เรียน ท่านผู้บริหารทราบ ผมได้รับการร้องเรียนจากพี่น้อง หมู่ 11 ว่าไฟกิ่งในแต่ละซอยคุ้มบางจุด และบางจุดก็มืดมาก ซึ่งจะก่อเกิดอันตราย จึงขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพิ่ม ซ่อม สร้าง เปลี่ยนให้ชุมชน พร้อมตัดกิ่งไม้ที่ล้มฟาดสายไฟ โคมไฟกิ่ง ด้วยครับ จะขอบพระคุณยิ่งครับ
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 22 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1149 ไฟกิ่งดับ ซ่อมเปลี่ยนเพิ่มใหม่ นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 28 ก.ย. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)