ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1148
ผู้ร้อง นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน
เรื่อง ขอขยาบยติดตั้งไฟกิ่ง เพิ่มเติม
ข้อความ ขอขยายติดตั้งไฟกิ่งเพิ่มเติม บริเวณถนนลาดยาง ซอย 7 ทางไปถนนนาทราย บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 5 ตำบลอุโมงค์ เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าว ยังไม่มีไฟกิ่งตลอดทั้งสาย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิต ทรัพย์สิน ของพี่น้องชาวบ้าน หมู่ที่ 5
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 22 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)