ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1147
ผู้ร้อง นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน
เรื่อง ซ่อมแซมไฟกิ่งดับ
ข้อความ ช่วยดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า กองช่าง ซ่อมแซมไฟกิ่งดับ บริเวณซอย 7 บ้านป่าเห็ว ตำบลอุโมงค์ ด้านข้างสนามฟุตบอล หมู่ที่ 5
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 22 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1147 ซ่อมเเซมไฟกิ่งดับ นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 28 ก.ย. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)