ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1146
ผู้ร้อง นายฉลอง จายอุโมงค์
เรื่อง ซ่อมไฟกิ่ง
ข้อความ ไฟกิ่งชำรุด ที่ทิศตะวันตก ศูนย์ อสม. หมู่ที่ 6 ป่าลาน จำนวน 1 จุด
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 22 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1146 ซ่อมไฟกิ่ง นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 28 ก.ย. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)