ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1145
ผู้ร้อง นายเจริญ ศิริเจริญ
เรื่อง ขอขุดลอกลำเหมือง
ข้อความ ขอขุดลอกลำเหมืองสันวังหลวง บ้านฮ่องกอก ม.4 ถึงเขตบ้านไร่ หมู่ 8 เนื่องจากลำเหมืองมีตะกอนดิน และวัชพืชปกคลุม อยู่หนาแน่น ทำให้เกิดปัญหา น้ำท่วมขังพืชผลทางการเกษตร จึงขอทางเทศบาลดำเนินการแก้ไขโโยเร่งด่วน
ประเภทการร้องขอ ด้านสาธารณภัย
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 21 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)