ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1143
ผู้ร้อง นางพัชรินทร์ กองตา
เรื่อง ลงพื้นที่ประเมิน และให้ความช่วยเหลือ
ข้อความ ขอให้กองสาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยม และประเมินให้ความช่วยเหลือ ( สุขภาพ เข่าบวม ไม่สามารถเดินได้ ร่างกายไม่มีแรง ( แม่ปิ่นแก้ว บุญแก้ว ) บ้านเชตวันหนองหมู ม.7
ประเภทการร้องขอ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุข
วันที่ร้องขอ 20 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1143 ขอตรวจเยี่ยมปัญหาสุขภาพ กองสาธารณสุข ดำเนินการเรียบร้อย 20 ก.ย. 2564
1143 นำผู้ป่วยส่ง รพ.สต.อุโมงค์และส่งต่อรพ.ลำพูน นายธีระพร กิ่งอุโมงค์ ดำเนินการเรียบร้อย 21 ก.ย. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)