ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1142
ผู้ร้อง นางสาวจุไรรัตน์ ทาอุโมงค์
เรื่อง ขอรถรับส่งผู้ป่วย
ข้อความ ขอรถรับ-ส่งผู้ป่วย ไป ร.พ. ลำพูน วันอังคาร ที่ 21 ก.ย. 64 เวลา 08.00 น.ผู้ป่วยชื่อนายสุรศักดิ์ ทาอุโมงค์ อายุ 46 ปี หมู่ที่ 6 บ้านป่าลาน เบอร์โทรติดต่อ 08 3460 4153
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 20 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1142 รับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลลำพูน ม.6 นายวิทยา จิตหัตถะ ดำเนินการเรียบร้อย 21 ก.ย. 2564
1142 ขอรถรับส่งผู้ป่วย ไป โรงพยาบาลลำพูน นาย วิทยา จิตหัตถะ ดำเนินการเรียบร้อย 21 ก.ย. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)