ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1140
ผู้ร้อง นางปาลิดา วงศ์สำพรรณ
เรื่อง ขอรถน้ำฉีดล้างตลาดป่าเห็ว
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์ขอรถน้ำฉีดล้าง เพื่อทำความสะอาดตลาดป่าเห็ว (องค์การตลาด สาขาลำพูน) เวลา 09.00 น. ในวันที่ 21 ก.ย.64
ประเภทการร้องขอ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 20 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1140 ล้างตลาดกลางป่าเห็ว นายเสกสรรค์ ศรีวิชัย ดำเนินการเรียบร้อย 21 ก.ย. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)