ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1139
ผู้ร้อง สท. บุญส่ง สุวรรณ
เรื่อง ลำเหมืองตื้นทำให้ฝนตกน้ำขัง
ข้อความ เรียนคณะฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลอุโมงค์ เนื่องด้วย นายวีรีชัย อุดรมูลนิธื มาแจ้งสมาชิกสภาว่า ลำเหมืองด้านหลังปั๊มน้ำมันเชลล์ ติดกับบ้านสวนริมทาง ตื่นเขินเวลาฝนตกทำให้น้ำท่ามขัง เพื่อเป็นการดูแลแก้ไขขอให้ฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องออกสำรวจและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 20 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)