ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1137
ผู้ร้อง นายเจริญ ศรีวิชัย
เรื่อง ขอเพิ่มเสาไฟกิ่ง
ข้อความ ขอเพิ่มเสาไฟกิ่ง 1 จุด มีเสาแล้วแต่ไม่มีการติดตั้งหลอดไฟ ที่บรืเวณประปาบ้านป่าเส้า ม.9 โครงการ2 เนื่องจากเป็นจุดอับแสง มืด อันตรายแก่ผู้สัญจร
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 17 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)