ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1136
ผู้ร้อง นายเจริญ ศรีวิชัย
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยตัดกิ่งไม้
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์ช่วยตัดกิ่งไม้ลุกล้ำถนน และสายไฟฟ้าบริเวณหน้าโรงน้ำดื่ม ม.9 โครงการ 2 หลังบ้านเจ๊พาง เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าเกรงกิ่งไม้หักเป็นอันตรายแก่ผู้สัญจร จึงขอความอนุเคราะห์
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 17 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)