ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1135
ผู้ร้อง นายพัฒน์ ปั๋นแก้ว
เรื่อง ขอเพิ่มไฟกิ่ง 2 จุด
ข้อความ ขอเพิ่มไฟกิ่ง 2 จุด จุดที่ 1 เสาไฟหน้าห้องสุขาวัดป่าเส้า(ข้างวัดด้านใต้) จุดที่ 2 ซอยข้างวัดด้านใต้(หน้าบ้านนายณัฐพงศ์) ทั้งสองจุดติดแพงโซล่าเซลเอง ปัจจุบันชำรุดทั้งสองจุด จึงขอความอนุเคราะห์ เพราะมืดไม่มีไฟส่องสว่างเกรงจะเป็นอันตรายแก่ผู้สัญจร
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 17 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)